Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Đơn hàng Xuất Khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 08 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 22/04/2019
Tuyển 08 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 22/04/2019

Tỉnh Thành: Aichi; Số lượng tham gia: 16 Form;  Phỏng vấn: 22/04/2019

Tuyển 10 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 22/04/2019
Tuyển 10 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 22/04/2019

Tỉnh Thành: Gifu; Số lượng tham gia: 20 Form;  Phỏng vấn: 22/04/2019

Tuyển 02 Nam Kỹ sư Xây dựng cầu đường /PV 22/04/2019
Tuyển 02 Nam Kỹ sư Xây dựng cầu đường /PV 22/04/2019

Tỉnh Thành: Aichi; Số lượng tham gia: 04 Form;  Phỏng vấn: 22/04/2019

Tuyển 2 Nam - Chống thấm công trình | PV 19/04/2019
Tuyển 2 Nam - Chống thấm công trình | PV 19/04/2019

Tỉnh Thành: KANAGAWA; Số lượng tham gia: 06 Nam;  Phỏng vấn: 19/04/2019

Tuyển 3 Nam - Chống thấm công trình | PV 17/04/2019
Tuyển 3 Nam - Chống thấm công trình | PV 17/04/2019

Tỉnh Thành: KANAGAWA; Số lượng tham gia: 0 Nam;  Phỏng vấn: 17/04/2019

Tuyển 3 Nam - Sơn công trình | PV 16/04/2019
Tuyển 3 Nam - Sơn công trình | PV 16/04/2019

Tỉnh Thành: KANAGAWA; Số lượng tham gia: 09 Nam;  Phỏng vấn: 16/04/2019

Tuyển 3 Nam - Thi công lắp đặt đường ống công trình | PV 16/04/2019
Tuyển 3 Nam - Thi công lắp đặt đường ống công trình | PV 16/04/2019

Tỉnh Thành: KANAGAWA: Số lượng tham gia: 09 Nam;  Phỏng vấn: 16/04/2019

Tuyển 3 Nam - Thi công lắp đặt đường ống công trình | PV 13/04/2019
Tuyển 3 Nam - Thi công lắp đặt đường ống công trình | PV 13/04/2019

Tỉnh Thành: SAITAMA; Số lượng tham gia: 09 Nam;  Phỏng vấn: 13/04/2019

Tuyển 3 Nam - Gia công cơ khí (vận hành máy ) | PV 15/04/2019
Tuyển 3 Nam - Gia công cơ khí (vận hành máy ) | PV 15/04/2019

Tỉnh Thành: WAKAYAMA; Số lượng tham gia: 09 Nam;  Phỏng vấn: 15/04/2019

Tuyển 3 Nữ - May đẹm xe hơi | PV 18/04/2019
Tuyển 3 Nữ - May đẹm xe hơi | PV 18/04/2019

Tỉnh Thành: MIE; Số lượng tham gia: 09 Nữ;  Phỏng vấn: 18/04/2019


go top