Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Đơn hàng Xuất Khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 08 Kỹ sư chuyên ngành cơ khí /PV 25/06/2019
Tuyển 08 Kỹ sư chuyên ngành cơ khí /PV 25/06/2019

Tỉnh Thành: Kyoto; Số lượng tham gia: 10 Form;  Phỏng vấn: 25/06/2019

Tuyển 05 Kỹ sư chuyên ngành cơ khí - điện /PV 05/06/2019
Tuyển 05 Kỹ sư chuyên ngành cơ khí - điện /PV 05/06/2019

Tỉnh Thành: Aichi; Số lượng tham gia: 10 Form;  Phỏng vấn: 05/06/2019

Tuyển 20 Kỹ sư chuyên ngành cơ khí - điện /PV T4/2019
Tuyển 20 Kỹ sư chuyên ngành cơ khí - điện /PV T4/2019

Tỉnh Thành: Aichi; Số lượng tham gia: 35 Form;  Phỏng vấn: 16/05/2019

Tuyển 04 Nữ kỹ sư chuyên ngành cơ khí - điện /PV 05/06/2019
Tuyển 04 Nữ kỹ sư chuyên ngành cơ khí - điện /PV 05/06/2019

Tỉnh Thành: Aichi; Số lượng tham gia: 8 Form;  Phỏng vấn: 05/06/2019

Tuyển 04 Kỹ sư lĩnh vực điện dân dụng /PV T4/2019
Tuyển 04 Kỹ sư lĩnh vực điện dân dụng /PV T4/2019

Tỉnh Thành: Nagoya; Số lượng tham gia: 06 - 08 Form;  Phỏng vấn: T4/2019

Tuyển 03 Kỹ sư xây dựng /PV T04/2019
Tuyển 03 Kỹ sư xây dựng /PV T04/2019

Tỉnh Thành: Nagoya; Số lượng tham gia: 05 Form;  Phỏng vấn: 20-24/04/2019

Tuyển 05 Nữ kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 20-24/04/2019
Tuyển 05 Nữ kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 20-24/04/2019

Tỉnh Thành: Aichi; Số lượng tham gia: 10 Form;  Phỏng vấn: 20-24/04/2019

Tuyển 05 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 20-24/04/2019
Tuyển 05 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 20-24/04/2019

Tỉnh Thành: Aichi; Số lượng tham gia: 10 Form;  Phỏng vấn: 20-24/04/2019

Tuyển 03 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 16/04/2019
Tuyển 03 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 16/04/2019

Tỉnh Thành: Mie; Số lượng tham gia: 06Form;  Phỏng vấn: 16/04/2019

Tuyển 02 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 14/04/2019
Tuyển 02 Kỹ sư lĩnh vực Cơ khí - Điện /PV 14/04/2019

Tỉnh Thành: Gifu; Số lượng tham gia: 04 Form;  Phỏng vấn: 14/04/2019


go top